Blog & Tin tức

Chúng tôi tập trung vào tin tức về hệ thống lưu trữ năng lượng pin, công nghệ pin mới nhất và các ứng dụng BESS trên lfie của chúng tôi.

BLOG VÀ TIN TỨC

Lưu trữ Pin Thông tin Khoa học và Công nghệ bắt kịp với thế giới

Dung lượng cao nhất của pin Lithium-Ion để lưu trữ năng lượng quy mô lớn là bao nhiêu?

Dung lượng cao nhất của pin Lithium-Ion để lưu trữ năng lượng quy mô lớn là bao nhiêu?

Dung lượng cao nhất của pin Lithium-Ion để lưu trữ năng l...

05/18/2022

Đọc thêm>>

Bootstrap